Az der rebbe

 

Detta är en mycket populär sång, som de flesta, som kan lite jiddisch, kan orden till. Den sjungs vanligtvis inte med rörelser, men med överdrivet minspel och beskrivande ljud, som t ex höga skratt, då rebben skrattar eller snarkningar, då rebben sover. Man kan utöka rebbens aktiviteter helt fritt. Förutom att han sjunger,  gråter, skrattar och dansar, kan han t ex sova (shloft/shlofen), äta (est/esen), dricka (trinkt/trinken) och tänka (tracht/trachtn). Hitta gärna på egna rörelser till nya verb!

 

Az der Rebbe

Az der Rebbe_melodi

 

 

© Sveriges Jiddischförbund