Lider mit glider

Barnsånger på jiddisch med rytmiska rörelser

Lider mit glider betyder ”Sånger med armar och ben”. Sveriges Jiddischförbund önskar med detta program sprida jiddisch och intresset för jiddisch till de yngsta barnen. Vi hoppas att föräldrar och mor-och farföräldrar blir inspirerade att sjunga och leka på jiddisch med barnen. Det är en god början för att bibringa barnen det judisk-ashkenaziska kulturarvet. Självklart vill vi också att förskolelärarna och lärarna på lågstadiet i de judiska skolorna ska bli inspirerade och ta in sångerna i sin verksamhet. Programmet har introducerats på judiska förskolan Hillelgården i Stockholm. Läs mer här


I alla tider har föräldrar och mor- och farföräldrar sjungit för de små med åtföljande, illustrerande och rytmiska rörelser. Rörelserna förstärker sångens lustupplevelse för barnet samtidigt som de skapar motoriska associationer som gör att barnet minns orden och också får en bättre förståelse för dem. I den judiska traditionen är kroppens rytmiska rörelse en del av studietekniken. I studiet av Bibeln och Talmud vaggar jeshivestudenterna fram och tillbaka under det att de läser och även under de ivriga diskussionerna dem emellan. Under gudstjänsterna, då man stående läser bönerna, gungar den läsande fram och tillbaka och i vissa böner ingår också andra rörelser för att förstärka bönens innebörd.

Judiska mammor och mormödrar, och kanske även fäder, har sjungit vaggvisor på jiddisch under tusen år och troligtvis också beledsagat en del av dem med rörelser. I cheder, småskolan från cirka fyra års ålder, fick de små barnen lära sig böner och bibelverser, ibland med melodier, utantill med vaggande rörelser. 

Lider mit glider har kunnat produceras tack vare bidrag från Institutet för folk- och språkminne.

 

Tack även till Bajit för medverkan i produktionen.

 

Sveriges Jiddischförbund