Az der rebbe (3 – 8 år)

 

Detta är en mycket populär sång, som de flesta, som kan lite jiddisch, kan orden till. Den sjungs vanligtvis inte med rörelser, men med överdrivet minspel och beskrivande ljud, som t ex höga skratt, då rebben skrattar eller snarkningar, då rebben sover. Man kan utöka rebbens aktiviteter helt fritt. Förutom att han sjunger,  gråter, skrattar och dansar, kan han t ex sova (shloft/shlofen), äta (est/esen), dricka (trinkt/trinken) och tänka (tracht/trachtn). Hitta gärna på egna rörelser till nya verb!

 

Az der Rebbe

Az der Rebbe_melodi

 

 

© Sveriges Jiddischförbund